Fastigheten Tranhalsen 9, 1944 
Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum

 


FÖRSTASIDAN   HUSET & FÖRENINGEN   PRAKTISK INFO   
KONTAKT


Tranhalsen 9 är en oäkta bostadsrättsförening bildad 2003. Huset är uppfört 1938. Arkitekt är Ernst Grönwall.

Ny ekonomisk förvaltare
Juni 2024
Föreningen byter från och med juli månad ekonomisk förvaltare. Ny förvaltare är Nabo (nabo.se). Mer information kommer i utskick via epost.

I och med bytet av förvaltare ska månadsavgifterna betalas till ett annat bankgironummer. Tidigare autogiron ska avslutas. Avgiftsavierna från nya förvaltaren har skickats ut med vanlig post första gången. På de avierna finns information om hur man ändrar till andra alternativ, t.ex. autogiro eller epost.

Ny portkod 30 maj
Maj 2024
Portkoden byttes torsdag 30 maj. Nya koden meddelades i personligt mejl. (Kontrollera skräppostfiltret om du inte fått något mejl.)

Föreningsstämma onsdag 29 maj
Maj 2024
Föreningsstämma 2024 hölls onsdagen 29 maj. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.

Hissrenovering 7-8 maj
Maj 2024
Hissen kommer att vara avstängd 7-8 maj på grund av planerat underhållsarbete.

Fastighetsskötsel
Januari 2024
Fastighetsskötseln sköts två gånger i veckan av Snyggs Rörservice.

Kontaktuppgifter:
E-post: snyggsror@hotmail.se
Tobbe Snygg, tfn 073-654 03 72
Ronnie Snygg, tfn 070-589 36 55

Fel i huset anmäls på fel@tranhalsen9.se

Inga grovsopor i källaren
Januari 2024
Styrelsen vill påminna om att grovsopor inte får ställas i källarutrymmena. Huset saknar grovsoprum och varje boende ansvarar själv för att forsla bort grovsopor.

Föreningen fyllde 20 år
Maj 2023
2023 var det 20 år sedan föreningen bildades - och det firades med en mingelkväll på husets innergård bland medlemmar och boende i huset.

Föreningsstämma onsdag 31 maj
Maj 2023
Föreningsstämma 2023 hölls onsdag 31 maj på hotell Continental på Vasagatan 22.

Hämtning av grovsopor
Februari 2023
Föreningen ordnar med vissa mellanrum gemensam hämtning av grovsopor (förutom tidningar och tomglas). Mellan 17 och 20 februari 2023 kan grovsopor ställas i yttre källaren på anvisad plats ”Grovsopor”. Därefter sker hämtning och insamlingen upphör. Hushållssopor, tidningar och tomglas får inte lämnas där.

Ny energisnål trappbelysning
Januari 2023
Ny energisnål trappbelysning är nu installerad på alla våningsplan. Belysningen är först och främst mycket energisnålare än den tidigare, men den styrs dessutom av rörelsedetektorer, vilket innebär att belysningen inte längre behöver stå på dygnet runt som tidigare.

Ordinarie föreningsstämma 2022
Maj 2022
Föreningen höll ordinarie föreningsstämma tisdagen den 31 maj. Protokoll kommer att skickas ut till medlemmarna.

Förbättrad brandsäkerhet
Februari  2022
För att förbättra brandsäkerheten har föreningen installerat automatisk nödbelysning i trapphuset, ett brandlarm med sirén monterad i entrén samt en branddörr på nedre källarplan vid tvättstugan. Trapphuset och hissen har också fått reflekterande utrymningsskyltar.

Föreningsstämma 2021
Maj 2021
Föreningen höll ordinarie stämma torsdagen 27 maj kl. 18.30. På grund av coronarestriktionerna hölls stämman digitalt.

Gemensam lägenhet
December 2020
Föreningens gemensamma lägenhet är nu ommålad och möblerad – och klar för användning. Föreningen införskaffade under året husets minsta lägenhet (1101) som gemensam lokal i huset. Lägenheten är tänkt som resurs inom ramen för förvaltningen av huset och för att föreningen vid fastighetsskötsel ska ha tillträde till den gemensamma innergården. Lägenheten ska också kunna användas som lokal för mindre möten i föreningen, samt som evakueringslägenhet. När lägenheten är ledig kan den även bokas som gästlägenhet av boende i huset.
Läs mer här
 

Fastighetsskötsel
September 2021
Vår fastighetsskötare Benny Spångberg har slutat. Fastighetsskötseln sköts nu två gånger i veckan av Snyggs Rörservice.

Kontaktuppgifter:
E-post:
snyggsror@hotmail.se
Tobbe Snygg, tfn 073-654 03 72
Ronnie Snygg, tfn 070-589 36 55


Föreningsstämma 2020
September 2020
På grund av restriktionerna kring corona flyttade föreningen ordinarie föreingsstämman från maj till september.
Föreningen höll årsstämma tisdagen den 29 september kl. 18.30. Protokoll utskickat till medlemmarna.

Analoga tv-kanalerna försvinner
Augusti 2020
Comhem har meddelat att man den 8 september 2020 kommer att släcka ner analog utsändning av teve och radio i våra antennuttag i huset. För dem som redan har modern teve och tittar digitalt, innebär detta ingen förändring.

För dem med gammal teve utan digitalmottagare eller digitalbox, måste teven kompletteras med digitalbox.

För dem med FM-radio kopplad till antennuttaget behöver koaxialkabeln ersättas av en FM-antenn.

Detta är en förändring hos Comhem och inget som beslutats av styrelsen. Mer info från Comhem finns här:
www.comhem.se/tv/digitalisering

Extrastämma 6 augusti 2020
Augusti 2020
Vid extrastämman torsdagen 6 augusti beslutades att föreningen köper lägenhet 1110 som gemensam lokal/lägenhet, samt att lägenheten därefter ombildas till hyreslokal vilket reglerna kräver. Beslutet fattades med omröstning, utfallet var 21 ja, 5 nej.
 
Inga grovsopor i källaren
Juni 2020
Styrelsen vill påminna om att grovsopor inte får ställas någonstans i källarutrymmena. Huset saknar grovsoprum och varje boende ansvarar själv för att forsla bort grovsopor. Trots det har vi den senaste tiden sett en utveckling där allehanda grovsopor lämnas i källarens allmänna utrymmen - men det är alltså inte tillåtet.

Ny portkod
Juni 2020
Portkoden byts onsdagen 10 juni. Ny kod har meddelats i mejl. Andrahandshyresgäster kontaktar bostadsrättshavaren för att få den nya koden.

Stämman 2020 uppskjuten
Maj 2020
På grund av gällande restriktioner och regler om social distansering skjuts föreningsstämman upp tills läget klarnar vad gäller sammankomster.   Preliminärt kommer stämman att hållas i september, men styrelsen ber att få återkomma med bestämt datum

Kameraövervakning
Mars 2020
Enligt beslut vid föreningsstämman 2019 har nu kameraövervakning införts i husets allmänna utrymmen. Kamerorna sitter monterade i entré och källare. Mer finns att läsa under Praktisk info - Kameraövervakning.

Tydligare regler för andrahandsuthyrning
September 2019
Föreningen har sedan flera år flera pågående andrahandsupplåtelser och ständigt nya förfrågningar. För att göra tillståndsgivningen tydligare inför föreningen nu riktlinjer för hur länge uthyrningar kan godkännas.
Läs mer här

Föreningsstämma 2019
Maj 2019
Brf Tranhalsen 9 höll ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2019 i Adolf Fredriks församlingshem. 

Hissgrinden renoverad
Februari 2019
Hissgrinden är nu renoverad och löper mycket lättare. Grinden har också fått magnetlås som förhoppningsvis ska se till att den stängs helt, så att hissen inte sätts ur funktion.

Påminnelse om sopnedkast
Augusti 2018
Vi har fortfarande emellanåt problem med att saker som orsakar stopp kastas i sopnedkastet. Vid stopp har vi hittat radioapparater, gardinstänger och hela bokföringar i A4-pärmar. Endast hushållssopor i soppåsar kan hanteras av sopsystemet. Sopnedkastets rör har en krök och en mekanisk arm som pressar ihop soppåsarna. Alla avvikande föremål fastnar i röret eller i armen. (Pizzakartonger får t.ex. inte kastas i sopnedkastet, inte heller stänger, käppar, möbeldelar o.s.v. - de orsakar stopp.)

Information om andrahandsuthyrning
Augusti 2018
Styrelsen påminner om att all andrahandsupplåtelse, även korttidsuthyrning via Air BnB betraktas som andrahandsuthyrning, vilket kräver tillstånd av styrelsen. Vi påminner om föreningens info om andrahandsupplåtelse som finns här.

Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse finns på sidan "Praktisk info/Blanketter".

Ordinarie föreningsstämma 2018
Augusti 2018
Föreningen höll ordinarie föreningsstämma 30 maj 2018 kl. 19. Stämmoprotokollet är utskickat med e-post till medlemmarna. Den som inte fått protkoll ombeds höra av sig till styrelsen.

Tvättstugan - ny kallmangel
November 2017
Tvättstugan har fått en ny kallmangel som komplement till strykmangeln. Kallmangeln används främst till linne (som inte bör manglas i strykmangel) och till mangelgods som behöver gå flera varv runt. Instruktioner till båda manglarna finns i tvättstugan.

Tvättstugetiderna
November 2017
Bokat, men inte utnyttjat pass i tvättstugan får övertas av annan boende efter 30 minuter.

Påminnelse om uthyrningar
Oktober 2017
Styrelsen påminner om att uthyrning via Air BnB betraktas som andrahandsuthyrning, vilket kräver tillstånd av styrelsen. Blankett för ansökan finns på sidan "Praktisk info/Blanketter".

Målning av hissdörrar
Mars 2017
Måndagen 20 mars kommer betsning och lackning av hissdörrarna att påbörjas. Arbetet kräver att hissdörrarna öppnas, vilket kommer att leda till att hissen står stilla med vissa mellanrum.

Målning i trapphuset
Mars 2017
Målning av trapphuset är nu klart. Alla våningsplan inkl. källare har fått väggfärg. Alla dörrkarmar till lägenheterna har ådringsmålats i samma kulör som dörrarna för att återställa trapphuset till sitt ursprungliga utseende. (Se originaldörrarna här.) Nya tidningshållare med inbyggd namnskylt har monterats.

Outnyttjade tvättstugepass
December 2016
För att bättre utnyttja tvättstugan har styrelsen beslutat att korta ner väntetiden vid inbokat men outyttjat tvättstugepass till 30 minuter. Bokat pass måste alltså tas i anspråk inom 30 minuter, annars får tiden övertas av annan boende.

Information till mäklare
November 2016
Årsredovisning, stadgar och allmän information till mäklare återfinns under rubriken "Huset och föreningen". 

Målning i trapphus
November 2016
Som en del sett så har vi provmålat på våning 1 med olika färgnyanser. Styrelsen har nu bestämt färg, det blir en ljus färgsättning. Vi har tagit hjälp av en konsult som tidigare bland annat renoverat reliefväggen med figurerna i entrén. Nästa steg är att begära in offerter från målerifirmor. Arbetet med målning, spackling av våningsplanen kan förhoppningsvis påbörjas i månads- skiftet januari-februari 2017.

Äkta/oäkta förening
November 2016
Styrelsen har sedan årsstämman jobbat aktivt med frågan om att försöka bli en äkta förening. Sammanställningen av lägenheternas skick har samlats in och skickats till en jurist på Fastighetsägarna som hjälper föreningen med frågan. Juristen vill avvakta ett överprövande som kan få avgörande utslag för föreningar som också hoppas på att bli äkta föreningar. Vi hoppas på svar i ärendet under januari-februari 2017

Föreningen informerar om reglerna
kring andrahandsuthyrning
November 2015
I samband med ändringarna i lagen kring andrahands- uthyrning informerar föreningen om reglerna i ett utskick i november 2015. Utskicket finns även att läsa här.

Bredband ingår i avgiften
April 2015
Sedan april 2015 ingår bredband 100 Mbit/s i kabel-tv-paketet som betalas via månadsavgiften. Alla lägenheter har alltså tillgång till bredband utan att behöva teckna eget abonnemang.


Ny elanläggning i huset

April 2015
Arbetet med indragning av ny el till lägenheterna är klart. Nu har alla lägenheter trefas och möjlighet att installera elugnar. 


Nytt tak och vindsvåningar
Juni 2014
Husets tak är nu renoverat och ombyggt med vindskupor och takbalkonger, samt vindsvåningar.


Nya markiser
Maj 2012
Nu har de som beställt nya markiser fått dem monterade. Markiserna är en väsentlig detalj av vårt hus utseende. De har funnits med från början och ingår alltså i arkitekten Ernst Grönwalls formgivning av huset. Samtliga fönster mot Holländargatan och Olof Palmes gata har haft markiser. Från början var de röda, sedan brandgula och sedan 70-talet har de varit gröna.


Fasad- och balkongrenoveringen klar 
September 2011
I och med september månads utgång är första etappen av renoveringen av huset klar! Balkonger och fasad är nya - och resultatet är att Olof Palmes gata har fått en glänsande funkispärla som fångar ögat från både Drottninggatan och Sveavägen. 

Vad återstår då? Jo, för lägenheternas del är det markiserna som saknas. (Se info nedan.) Markiserna är egentligen en arkitektonisk del av huset, därför är enhetlighet och genomförande viktigt. Vidare är husets stensockel i marmor  i dåligt skick och måste renoveras. Det kommer att ske i ett helt separat åtgärdsprogram.  Och när det är klart kommer styrelsen att utforma ett skyltprogram för butikerna, så att även butikerna blir en del av husets karaktär. 


Nya tvättstugetider
Januari 2011

Styrelsen har beslutat att permanenta de nya tvättstugetiderna som är: 
           Pass A: 8–12

          
Pass B: 12–17
          
Pass C: 17–21
          
Pass D: 21–08

Störande arbete
Maj 2010
Några boende har klagat på störande arbete vid lägenhetsrenoveringar. Styrelsen har därför beslutat att störande arbete vid renoveringar endast får utföras vardagar mellan kl 08.00 och 17.00.


Lägenhetsnummer
Mars 2010
Sverige får en standardiserad numrering av lägenheter i flerfamiljshus. Av den anledningen kommer vi att numrera om lägenheterna i huset enligt den nya nummerplan som sitter anslagen i entrén. Den nya numreringen bygger på en systematisk plan med våningsnummer och dörrplacering. En viss dörr har alltså alltid samma nummer oavsett våning, det är bara våningssiffran som skiljer.
Vi har sammanställt några snabba fakta för nyinflyttade. Klicka här.

Info till mäklare
Grundläggande information om föreningen finns sammanställd här.Tvättstugetider
Tvättstugetiderna är som följer:

Pass A: 8-12
Pass B: 12-17
Pass C: 17-21
Pass D: 21-08


Bokat men inte utnyttjat pass för övertas av annan boende efter 30 minuter.Vårt hus har en historia
Med vår unika, runda hiss framgår det tydligt att vårt hus är ritat av en arkitekt med omsorg om detaljer. Nu finns mer att läsa om vårt hus historia och om funkisarkitekten som ritat huset.

Läs mer här

Har ni tänkt på att den trapp vi går i så många gånger om dagen sannolikt har sitt ursprung i stora lyxiga Hollywood-filmer från mitten av 30-talet? Stanna upp nästa gång ni väljer mellan hiss och trapp. Titta på den majestätiska svängningen, på linjen som sveper i väg och drar med oss upp mot första våningen. Väggens svängning, trappstegens solfjäderlika spridning, den flygande rörelsen. Ser ni det är steget inte långt till bilden av Fred Astaire eller Ginger Rogers i en sån där svängd och belyst trapp som blev ett utmärkande drag för 30- och 40-talets lyxproduktioner från Hollywood. Lyxigt och stilrent som husets arkitekt Ernst Grönwall av allt att döma har byggt vidare på. I grönaste, svenskaste kolmårdsmarmor.