FÖRSTASIDAN
 HUSET & FÖRENINGEN
 - Styrelsen
 - Stadgar
 - Årsredovisning
 - Info till nyinflyttade
 - Info till mäklare
 - Husets historia
 - Bildarkiv
 PRAKTISK INFO

BILDARKIV


Entrén 2007 före renoveringen.
Den numera igensatta dörren till höger i entrén gick till en portvaktsloge.


Trapphuset 2007 före bytet av originaldörrarna i ädelträ


Fasaden mot Holländargatan 1987 före 1988 års fasad- och balkongrenovering. På 70- och 80-talen var huset grått med gröna balkonger och markiser.

Hörnet Holländargatan/Tunnelgatan 1944
Ursprungligen var fasaden grå med gräddvita balkonger och brandgula markiser.
Se nästa bild. (Foto: Stadsmuseum)

 


Bilden t.v. visar husets ursprungliga färgsättning med gräddvita balkonger och brandgula markiser. Här får man också en god bild av den dåtida Tunnelgatan som en trång gata kantad av 1700-talshus. Detalj ur "Stockholm - staden som försvann", foto: Jan Tengnér, 1962.


Fasaden mot Tunnelgatan 1964
Lägg märke till hur mycket lättare fasaden ser ut med originalbalkongerna som dels är
lätt rundade, inte har så höga räcken och där balkongskärmen inte går ner över balkongplattan.
(Foto: Stadsmuseum)

Fasaden mot Tunnelgatan 1975. Nu har huset bytt färgsättning och balkonger och markiser är gröna.
(Foto: Stadsmuseum)

Sveavägen mot Tunnelgatan 12, 1957
(Foto: Stadsmuseum)

Så här såg huset ut mellan 1988 och 2012. De rundade balkongerna hade bytts ut mot fyrkantiga standardbalkonger, vilket gav huset ett klumpigt intryck. Balkongerna hade dock återfått sin ursprungliga färg. Vid senaste balkong- och fasadrenoveringen 2012, återfick huset dessutom sina rundade balkonger.

Olof Palmes gata 12

2012 återfick huset sitt ursprungliga utseende med rundade balkonghörn och räcken som låter balkongplattan synas.
Utformning och färgsättning: Rotstein Arkitekter. Foto från 2018.