Fastigheten Tranhalsen 9, 1944 
Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum

 


FÖRSTASIDAN   HUSET & FÖRENINGEN   PRAKTISK INFO   
KONTAKT


Föreningsstämma 29 september
September 2020
På grund av restriktionerna kring corona flyttade föreningen ordinarie föreingsstämman från maj till september.
Föreningen håller nu årsstämma tisdagen den 29 september kl. 18.30. Plats är hotell Scandic Klara vid Hötorget, Slöjdgatan 7. Anmälan senast 25 september till styrelsen@tranhalsen9.se

Analoga tv-kanalerna försvinner
Augusti 2020
Comhem har meddelat att man den 8 september 2020 kommer att släcka ner analog utsändning av teve och radio i våra antennuttag i huset. För dem som redan har modern teve och tittar digitalt, innebär detta ingen förändring.

För dem med gammal teve utan digitalmottagare eller digitalbox, måste teven kompletteras med digitalbox.

För dem med FM-radio kopplad till antennuttaget behöver koaxialkabeln ersättas av en FM-antenn.

Detta är en förändring hos Comhem och inget som beslutats av styrelsen. Mer info från Comhem finns här:
www.comhem.se/tv/digitalisering

Extrastämma 6 augusti 2020

Augusti 2020
Vid extrastämman torsdagen 6 augusti beslutades att föreningen köper lägenhet 1110 som gemensam lokal/lägenhet, samt att lägenheten därefter ombildas till hyreslokal vilket reglerna kräver. Beslutet fattades med omröstning, utfallet var 21 ja, 5 nej.
 
Inga grovsopor i källaren
Juni 2020
Styrelsen vill påminna om att grovsopor inte får ställas någonstans i källarutrymmena. Huset saknar grovsoprum och varje boende ansvarar själv för att forsla bort grovsopor. Trots det har vi den senaste tiden sett en utveckling där allehanda grovsopor lämnas i källarens allmänna utrymmen - men det är alltså inte tillåtet.

Ny portkod
Juni 2020
Portkoden byts onsdagen 10 juni. Ny kod har meddelats i mejl. Andrahandshyresgäster kontaktar bostadsrättshavaren för att få den nya koden.

Stämman 2020 uppskjuten
Maj 2020
På grund av gällande restriktioner och regler om social distansering skjuts föreningsstämman upp tills läget klarnar vad gäller sammankomster.   Preliminärt kommer stämman att hållas i september, men styrelsen ber att få återkomma med bestämt datum

Kameraövervakning
Mars 2020
Enligt beslut vid föreningsstämman 2019 har nu kameraövervakning införts i husets allmänna utrymmen. Kamerorna sitter monterade i entré och källare. Mer finns att läsa under Praktisk info - Kameraövervakning.


Tydligare regler för andrahandsuthyrning
September 2019
Föreningen har sedan flera år flera pågående andrahandsupplåtelser och ständigt nya förfrågningar. För att göra tillståndsgivningen tydligare inför föreningen nu riktlinjer för hur länge uthyrningar kan godkännas.
Läs mer här

Ordinarie föreningsstämma 2019
Maj 2019
Brf Tranhalsen 9 höll ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2019 i Adolf Fredriks församlingshem. 


Hissgrinden renoverad
Februari 2019
Hissgrinden är nu renoverad och löper mycket lättare. Grinden har också fått magnetlås som förhoppningsvis ska se till att den stängs helt, så att hissen inte sätts ur funktion.

Påminnelse om sopnedkast
Augusti 2018
Vi har fortfarande emellanåt problem med att saker som orsakar stopp kastas i sopnedkastet. Vid stopp har vi hittat radioapparater, gardinstänger och hela bokföringar i A4-pärmar. Endast hushållssopor i soppåsar kan hanteras av sopsystemet. Sopnedkastets rör har en krök och en mekanisk arm som pressar ihop soppåsarna. Alla avvikande föremål fastnar i röret eller i armen. (Pizzakartonger får t.ex. inte kastas i sopnedkastet, inte heller stänger, käppar, möbeldelar o.s.v. - de orsakar stopp.)

Information om andrahandsuthyrning
Augusti 2018
Styrelsen påminner om att all andrahandsupplåtelse, även korttidsuthyrning via Air BnB betraktas som andrahandsuthyrning, vilket kräver tillstånd av styrelsen. Vi påminner om föreningens info om andrahandsupplåtelse som finns här.

Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse finns på sidan "Praktisk info/Blanketter".


Ordinarie föreningsstämma 2018
Augusti 2018
Föreningen höll ordinarie föreningsstämma 30 maj 2018 kl. 19. Stämmoprotokollet är utskickat med e-post till medlemmarna. Den som inte fått protkoll ombeds höra av sig till styrelsen.

Tvättstugan - ny kallmangel
November 2017
Tvättstugan har fått en ny kallmangel som komplement till strykmangeln. Kallmangeln används främst till linne (som inte bör manglas i strykmangel) och till mangelgods som behöver gå flera varv runt. Instruktioner till båda manglarna finns i tvättstugan.

Tvättstugetiderna
November 2017
Bokat, men inte utnyttjat pass i tvättstugan får övertas av annan boende efter 30 minuter.

Påminnelse om uthyrningar
Oktober 2017
Styrelsen påminner om att uthyrning via Air BnB betraktas som andrahandsuthyrning, vilket kräver tillstånd av styrelsen. Blankett för ansökan finns på sidan "Praktisk info/Blanketter".

Målning av hissdörrar
Mars 2017
Måndagen 20 mars kommer betsning och lackning av hissdörrarna att påbörjas. Arbetet kräver att hissdörrarna öppnas, vilket kommer att leda till att hissen står stilla med vissa mellanrum.

Målning i trapphuset
Mars 2017
Målning av trapphuset är nu klart. Alla våningsplan inkl. källare har fått väggfärg. Alla dörrkarmar till lägenheterna har ådringsmålats i samma kulör som dörrarna för att återställa trapphuset till sitt ursprungliga utseende. (Se originaldörrarna här.) Nya tidningshållare med inbyggd namnskylt har monterats.

Outnyttjade tvättstugepass
December 2016
För att bättre utnyttja tvättstugan har styrelsen beslutat att korta ner väntetiden vid inbokat men outyttjat tvättstugepass till 30 minuter. Bokat pass måste alltså tas i anspråk inom 30 minuter, annars får tiden övertas av annan boende.

Information till mäklare
November 2016
Årsredovisning, stadgar och allmän information till mäklare återfinns under rubriken "Huset och föreningen". 

Målning i trapphus
November 2016
Som en del sett så har vi provmålat på våning 1 med olika färgnyanser. Styrelsen har nu bestämt färg, det blir en ljus färgsättning. Vi har tagit hjälp av en konsult som tidigare bland annat renoverat reliefväggen med figurerna i entrén. Nästa steg är att begära in offerter från målerifirmor. Arbetet med målning, spackling av våningsplanen kan förhoppningsvis påbörjas i månads- skiftet januari-februari 2017.

Äkta/oäkta förening
November 2016
Styrelsen har sedan årsstämman jobbat aktivt med frågan om att försöka bli en äkta förening. Sammanställningen av lägenheternas skick har samlats in och skickats till en jurist på Fastighetsägarna som hjälper föreningen med frågan. Juristen vill avvakta ett överprövande som kan få avgörande utslag för föreningar som också hoppas på att bli äkta föreningar. Vi hoppas på svar i ärendet under januari-februari 2017

Föreningen informerar om reglerna
kring andrahandsuthyrning
November 2015
I samband med ändringarna i lagen kring andrahands- uthyrning informerar föreningen om reglerna i ett utskick i november 2015. Utskicket finns även att läsa här.

Bredband ingår i avgiften
April 2015
Sedan april 2015 ingår bredband 100 Mbit/s i kabel-tv-paketet som betalas via månadsavgiften. Alla lägenheter har alltså tillgång till bredband utan att behöva teckna eget abonnemang.


Ny elanläggning i huset

April 2015
Arbetet med indragning av ny el till lägenheterna är klart. Nu har alla lägenheter trefas och möjlighet att installera elugnar. 


Nytt tak och vindsvåningar
Juni 2014
Husets tak är nu renoverat och ombyggt med vindskupor och takbalkonger, samt vindsvåningar.


Nya markiser
Maj 2012
Nu har de som beställt nya markiser fått dem monterade. Markiserna är en väsentlig detalj av vårt hus utseende. De har funnits med från början och ingår alltså i arkitekten Ernst Grönwalls formgivning av huset. Samtliga fönster mot Holländargatan och Olof Palmes gata har haft markiser. Från början var de röda, sedan brandgula och sedan 70-talet har de varit gröna.


Fasad- och balkongrenoveringen klar 
September 2011
I och med september månads utgång är första etappen av renoveringen av huset klar! Balkonger och fasad är nya - och resultatet är att Olof Palmes gata har fått en glänsande funkispärla som fångar ögat från både Drottninggatan och Sveavägen. 

Vad återstår då? Jo, för lägenheternas del är det markiserna som saknas. (Se info nedan.) Markiserna är egentligen en arkitektonisk del av huset, därför är enhetlighet och genomförande viktigt. Vidare är husets stensockel i marmor  i dåligt skick och måste renoveras. Det kommer att ske i ett helt separat åtgärdsprogram.  Och när det är klart kommer styrelsen att utforma ett skyltprogram för butikerna, så att även butikerna blir en del av husets karaktär. 


Nya tvättstugetider
Styrelsen har beslutat att permanenta de nya tvättstugetiderna som är: 
           
           Pass A: 8–12

          
Pass B: 12–17
          
Pass C: 17–21
          
Pass D: 21–08

Störande arbete
Några boende har klagat på störande arbete vid lägenhetsrenoveringar. Styrelsen har därför beslutat att störande arbete vid renoveringar endast får utföras vardagar mellan kl 08.00 och 17.00.

Lägenhetsnummer
Sverige får en standardiserad numrering av lägenheter i flerfamiljshus. Av den anledningen kommer vi att numrera om lägenheterna i huset enligt den nya nummerplan som sitter anslagen i entrén. Den nya numreringen bygger på en systematisk plan med våningsnummer och dörrplacering. En viss dörr har alltså alltid samma nummer oavsett våning, det är bara våningssiffran som skiljer.

Sopnedkastet
Sedan grovsoprummet stängdes har saker som inte hör hemma i sopnedkastet slängts där. Som många i huset har märkt, har det lett till att sopnedkastet har blockerats. Sopnedkastet får bara användas för hushållssopor – inte grovsopor så som kartonger och byggavfall.


Vi har sammanställt några snabba fakta för nyinflyttade. Klicka här.Tvättstugetider
Tvättstugetiderna är som följer:

Pass A: 8-12
Pass B: 12-17
Pass C: 17-21
Pass D: 21-08


Bokat men inte utnyttjat pass får övertas av annan boende efter 30 minuter.Vårt hus har en historia
Med vår unika, runda hiss framgår det tydligt att vårt hus är ritat av en arkitekt med omsorg om detaljer. Nu finns mer att läsa om vårt hus historia och om funkisarkitekten som ritat huset.

Läs mer här

Har ni tänkt på att den trapp vi går i så många gånger om dagen sannolikt har sitt ursprung i stora lyxiga Hollywood-filmer från mitten av 30-talet? Stanna upp nästa gång ni väljer mellan hiss och trapp. Titta på den majestätiska svängningen, på linjen som sveper i väg och drar med oss upp mot första våningen. Väggens svängning, trappstegens solfjäderlika spridning, den flygande rörelsen. Ser ni det är steget inte långt till bilden av Fred Astaire eller Ginger Rogers i en sån där svängd och belyst trapp som blev ett sådan utmärkande drag för 30- och 40-talets lyx- produktioner från Hollywood. Lyxigt och stilrent som husets arkitekt Ernst Grönwall passade på att bygga vidare på. I grönaste, svenskaste kolmårdsmarmor.